gioang_phot_xi_lanh_uy_tin_chat_luongphớt lò xo nokphớt gân tăng cứngphớt xẻ rãnh áp caophớt lò xophớt nokphớt chống mài mòn

Gioăng phớt thủy lực