gioang_phot_xi_lanh_chiu_nhietphớt chắn dầu thủy lựcphớt làm kín pittongphớt quay pittongphớt chắn dầuphớt chắn dầu thủy lựcphớt dầu thủy lực

Gioăng phớt khí nén