gioang_phot_xi_lanh_chiu_nhietphớt thủy lựcphớt thép lò xophớt thép lò xophớt chất lượng tốtphớt làm kín pit tôngphớt inox

Gioăng phớt chịu nhiệt