đầu nối ống hơi khí néncút nối nhanh khí nén ren trong 21cút nối nhanh khí nén T ren đực 1/8cút nối nhanh khí nén T ống 8cút nối nhanh khí nén Y ren ngoàicút nối nhanh khí nén Yđầu nối nhanh khí nén PL08cút nối nhanh khí nén đực cút góc 3/4cút nối nhanh khí nén 2 đầu ống phi 8

Đầu nối khí nén Hàn Quốc