đầu nối nhanh khí nén nhậtcút nối thẳng bắt panel phi 8đầu nối thẳng inox phi 8X cross fitting inoxkhớp nối khí nén L đực 10khớp nối khí nén T đựccút nối khí nén T đực phi 8cút nối khí nén T inoxcút nối khí nén góc inoxcút nối khí nén sus 316

Đầu nối khí nén chịu nhiệt chịu áp